Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  
...


PREVENCIA

Preveruj kým začneš konať ! Dosledovanie pravdivosti informácií je u mnohých často krát podceňované aj v bežnom živote. Impulzívna reakcia na nepravdivé, môže niesť neskôr ďalšie nepriaznivé následky. Ak sú však informácie potvrdené , je nevyhnutné včas konať. Prípravu v oblasti preiskumných aktivít a informačnej prevencie zažiješ počas členstva v domobrane alebo na špecializovaných kurzoch ACOS.