Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  
...


OSTRAŽITOSŤ

Dostatočná obozretnosť, predvídavosť a ostražitosť v mimoriadnych či kritických situáciách bežného života je často krát tou najúčinnejšou prevenciou pred mnohými nežiadúcimi faktormi. Dnešná uponáhľaná doba však u mnohých tieto schopnsoti utlmuje. Pravidelný výcvik našej domobrany a kurzov ACOS udržiavajú každého účastníka v neustálej pripravenosti.