Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  
...


PROSTREDIE

Príroda, národné kultúrne dedičstvo a naše prostredie sú prvkami ktoré si vyžadujú pravidelnú dávku pozornosti najmä vo forme ich zveľaďovania, udržiavania a revitalizácie. Stav týchto prvkov nie len že vypovedá o kultúre nášho národa ale je aj významnou súčasťou našej histórie a prostredia v ktorom my sami žijeme. Ako sa postaráme o naše prostredie, tak sa naše prostredie postará o nás.

"Mnoho národov. Mnoho krajín , no jedno ľudstvo a jedno prostredie. Postaraj sa o prostredie, staráš sa tým o seba."