Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  


DOMOBRANA SLOVENSKÍ BRANCI
...

SLEDUJEME SITUÁCIU NA HRANICIACH

DOHLIADAME NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD NA STRANE OBČANOV, LEBO MY SLÚŽIME NÁRODU.MOBILIZOVALI SME. Na základe mnohých podnetov zo strany verejnosti ako i na základe mandátu a podnetu zo strany komisára pre dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, jednotky SB obsadili viaceré hraničné priechody. SLOBODA POHYBU MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÁ Kittsee, Rajka, Skalica, Salka, Štúrovo, Monoštorský most, Železničný most pri obci Chľaba či Komárno, tieto všetky priechody boli v rámci mobilizácie síl národnej domobrany obsadené. HLAVNÝM CIEĽOM bolo preverenie vzniknutej situácie, pozorovanie skutkového stavu a monitorovanie činnosti príslušníkov PZSR a povolaných jednotiek OSSR.ŠTÁTNY APARÁT

Treba zdôrazniť, že PRÍSLUŠNÍCI PZSR A OSSR K NÁM BOLI NAOZAJ VEĽMI OTVORENÍ A ÚSTRETOVÍ. Počas kontroly, ktorej sa ochotne podriadili, neboli v čase a mieste nášho pôsobenia zistené žiadne porušovania zákonov obnášajúcich záruky slobody pohybu. Situácia na hraniciach je pokojná, a preto bolo nariadené jednotky opätovne stiahnuť. Aktuálne dianie však naďalej monitorujeme a sme pripravení pomáhať našim občanom tam, kde je to potrebné.
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti základných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFOPRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
PODPORTE NÁS - SME TU PRE VÁS

Ako domobrana sme plne apolitickou dobrovoľníckou organizáciou fungujúcou na báze nezávislých princípov a to bez akejkoľvek materiánej a finančnej podpory vládnych či politických strán, firiem, skupín a spoločností doma a v zahraničí. Každý občan našej krajiny má však možnosť posilniť existenciu a fungovanie našich síl formou dobrovoľného daru s charakterom finančnej či materiálnej čiastky.

Čítať viac