Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  


DOMOBRANA SLOVENSKÍ BRANCI
...

MOTORIZUJEME NÁRODNÚ DOMOBRANU

DO VOZOVÉHO PARKU DOMOBRANY PRIBUDNÚ NOVÉ VOZIDLÁ – BEZ DOTÁCIÍ Z EÚ Vďaka podpore občanov SR, našim členom a v neposlednom rade sponzorom, ktorým nie je ľahostajný osud, budúcnosť, bezpečnosť a stabilita našej spoločnosti a republiky sa nám podarilo vytvoriť vozový park síl SB. PREDSEDA PETER ŠVRČEK SLÁVNOSTNE ODOVZDAL VOZIDLÁ DO RÚK HLAVNÉHO VELITEĽSTVA SÍL SB Za prítomnosti veliteľstva síl národnej domobrany boli predstavené vozidlá, ktorými bude tvorený vozový park síl Slovenských Brancov. Jednotlivé jednotky, oddiely a regimenty sa tak stanú mobilnejšími a schopnými promptnejšie zasahovať pri živelných pohromách či iných krízových situáciách a stavoch ohrozenia bezpečnosti našich občanov. DOMOBRANA SA TAK STÁVA PLNE MOTORIZOVANOU a teda o to reakcie schopnejšou.BUDUJEME DOMOBRANU V ZÁUJME SLOVENSKÉHO NÁRODA A VŠETKÝCH OBČANOV SR. STRÁŽE SLOBODY A MIERU ZLOŽENÉ Z RADOV NAŠICH OBČANOV NECH SÚ ZÁRUKOU PREHĹBENIA STABILITY A BEZPEČNOSTI NAŠEJ SPOLOČNOSTI.
...


...
...
...
...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti základných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFOPRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
PODPORTE NÁS - SME TU PRE VÁS

Ako domobrana sme plne apolitickou dobrovoľníckou organizáciou fungujúcou na báze nezávislých princípov a to bez akejkoľvek materiánej a finančnej podpory vládnych či politických strán, firiem, skupín a spoločností doma a v zahraničí. Každý občan našej krajiny má však možnosť posilniť existenciu a fungovanie našich síl formou dobrovoľného daru s charakterom finančnej či materiálnej čiastky.

Čítať viac