Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  


DOMOBRANA SLOVENSKÍ BRANCI
...

V JEDNOTE JE SILA – NADVIAZALI SME SPOLUPRÁCU S POĽSKOU DOMOBRANOU STRZELEC

Týmto aktom sme historicky položili základy aktívnej spolupráce bratských národov Poľska a Slovenska v oblasti národnej obrany a občianskej pripravenosti. Našim prioritným spoločným poslaním nech je ochrana občanov našich bratských slovanských národov, záštita ľudských práv a slobôd či ochrana tradičných hodnôt a pestovanie zdravého patriotizmu. SLOVANIA SPÁJAJÚ SILY V OBLASTI OBRANY Stredná Európa je našim spoločným domovom a tak je jej stabilita a bezpečnosť našim spoločným záujmom. Niet preto dôvodu, ktorý by stál proti spolupráci rovného s rovným. ČO JE POĽSKÉ NECH NAVŽDY OSTANE POĽSKÝM A ČO JE SLOVENSKÉ, SLOVENSKÝM, aby sme vždy mohli oba národy hrdo povedať, že toto je naša domovina, naša zem, na ktorej sme si množstvom preliatej krvi našich predkov vybojovali svoje práva a slobodu. Zmysluplnosť takéhoto spojenia, posilnenia koordinácie a odhodlanosti sme potvrdili bratským potrasením ruky. Sme za jedno.ZA ROVNAKÝM CIEĽOM !

JEDNI V MENE PIŁSUDSKÉHO, DRUHÍ V MENE ŠTEFÁNIKA ZA ROVNAKÝM CIEĽOM ! Na základe jasne stanovených aspektov bola dohodnutá spolupráca NÁRODNEJ DOMOBRANY SLOVENSKÍ BRANCI s poľskou DOMOBRANOU STRZELEC
- Vzájomné zaradenie spolupracujúceho personálu z oboch krajín do spoločne plánovaných výcvikov a následné stmelenie v operačných postupoch obranných aktivít a v činnostiach so simuláciou nasadení a operácií.
- Použitie všetkých dostupných prostriedkov arzenálového a technického charakteru pre zvýšenie efektivity dosahovaných spoločných výsledkov. Ochrana našej krajiny nie je ľahostajná ani jednému nášmu príslušníkovi. Preto spájame všetky sily tak, ako to robili aj naši významní velikáni, ktorí budovali našu vlasť. Pre posilnenie našej krajiny, pre posilnenie európskej spolupráce a stabilného a zodpovedného partnerstva. Sloboda je krásna, no vyžaduje vysokú mieru disciplíny a poriadku. Chráňme si ju a buďme pripravení.

...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti základných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFOPRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
PODPORTE NÁS - SME TU PRE VÁS

Ako domobrana sme plne apolitickou dobrovoľníckou organizáciou fungujúcou na báze nezávislých princípov a to bez akejkoľvek materiánej a finančnej podpory vládnych či politických strán, firiem, skupín a spoločností doma a v zahraničí. Každý občan našej krajiny má však možnosť posilniť existenciu a fungovanie našich síl formou dobrovoľného daru s charakterom finančnej či materiálnej čiastky.

Čítať viac