Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  


DOMOBRANA SLOVENSKÍ BRANCI
O ALIANCII

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

PODPORA

Účasťou na kurzoch ACOS podporujete činnosť a existenciu domobrany Slovenskí branci, ktorá funguje na nezávislom princípe od čias jej vzniku, slúži našim občanom a zodpovedá sa našim obranom.

SKÚSENOSTI

Inštruktori kurzov ACOS a SÍL SB sú osoby s dlhoročnou praxou v oblasti bojovej a bezpečnostnej prípravy s praktickými skúsenosťami z reálnych bojových konfliktov.

PRIPRAVENOSŤ

Kurzy a výcvik ACOS poskytujú každému jednotlivcovi nadpriemerné podmienky na fyzickej, psychickej, vedomostnej a praktickej úrovni, vďaka ktorým sú účastníci schopní zvládať neštandardné a krízové situácie, prakticky uplatniť overené a funkčné postupy a získať tak prehľad a prevahu nad situáciou.


...

PRACUJEME S TÝM ČO NÁS SPÁJA

Naša spoločnosť vytvára podmienky pre realizáciu vzájomnej spolupráce podloženej pevným a účinným partnerstvom najmä medzi organizáciami, spoločnosťami, združeniami, skupinami, klubmi či jednotlivcami, ktorých ciele záujmu spočívajú v pôsobení a konaní pre smer civilno - obrannej spolupráce na základe preventívno - bezpečnostnej činnosti, spoločnej brannej prípravy a prípravy k obrane vlasti či pomoci našim občanom v prípade mimoriadnych a krízových situácií.

Princípy, na ktorých staviame, sú o vytvorení pevnej a pripravenej spoločnosti so spoločnými cieľmi, ktorá si uvedomuje skutočnú podstatu kolektívnej zodpovednosti. Vytvárame pevné partnerstvo na ktorom ďalej vzniká naša efektívna spolupráca. Naše ciele vyplývajú z podstaty vzájomnej spoločenskej súdržnosti, národnej lojality a spolupatričnosti. Byť pripravený, konať a uplatniť svoje schopnosti tam, kde si to situácia vyžaduje.DOMA A V ZAHRANIČÍ

Pevné spojenectvo a vzájomná kredibilita dobrovoľných branných organizácii a záujmových skupín našej aliancie sa týka subjektov ako domácich tak aj zahraničných a to najmä v rámci krajín V4 obzvlásť z hľadiska súčasného a budúceho strategického významu strednej Európy. Štruktúra aspektov spolupráce aliančnej doktríny pozostáva z niekoľkých článkov vzájomnej podpory medzi sebou spolupracujúcich subjektov v mierovom stave, či v stave mimoriadnych situácii v rámci poskytovania vzájomnej pomoci a humanitárnej pomoci a to v jasne definovaných článkoch o personálnej podpore a spoločnej pripravenosti, podpore z hľadiska výmeny vzájomných skúseností a vzájomnej stratégie, článkoch o materiálnej, výstrojnej a technickej podpore, článkoch spoločnej agendy a infraštruktúre a článkoch o kompatibilite vnútorných štruktúr.
...

...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti základných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFOPRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
PODPORTE NÁS - SME TU PRE VÁS

Ako domobrana sme plne apolitickou dobrovoľníckou organizáciou fungujúcou na báze nezávislých princípov a to bez akejkoľvek materiánej a finančnej podpory vládnych či politických strán, firiem, skupín a spoločností doma a v zahraničí. Každý občan našej krajiny má však možnosť posilniť existenciu a fungovanie našich síl formou dobrovoľného daru s charakterom finančnej či materiálnej čiastky.

Čítať viac