Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  
...


...

SLEDUJEME SITUÁCIU NA HRANICIACH

DOHLIADAME NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD NA STRANE OBČANOV, LEBO MY SLÚŽIME NÁRODU.

MOBILIZOVALI SME. Na základe mnohých podnetov zo strany verejnosti ako i na základe mandátu a podnetu zo strany komisára pre dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, jednotky SB obsadili viaceré hraničné priechody. SLOBODA POHYBU MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÁ Kittsee, Rajka, Skalica, Salka, Štúrovo, Monoštorský most, Železničný most pri obci Chľaba či Komárno, tieto všetky priechody boli v rámci mobilizácie síl národnej domobrany obsadené. HLAVNÝM CIEĽOM bolo preverenie vzniknutej situácie, pozorovanie skutkového stavu a monitorovanie činnosti príslušníkov PZSR a povolaných jednotiek OSSR.

VIAC INFO

PRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
V JEDNOTE JE SILA – NADVIAZALI SME SPOLUPRÁCU S POĽSKOU DOMOBRANOU STRZELEC

Týmto aktom sme historicky položili základy aktívnej spolupráce bratských národov Poľska a Slovenska v oblasti národnej obrany a občianskej pripravenosti. Našim prioritným spoločným poslaním nech je ochrana občanov našich bratských slovanských národov, záštita ľudských práv a slobôd či ochrana tradičných hodnôt a pestovanie zdravého patriotizmu. SLOVANIA SPÁJAJÚ SILY V OBLASTI OBRANY Stredná Európa je našim spoločným domovom a tak je jej stabilita a bezpečnosť našim spoločným záujmom. Niet preto dôvodu, ktorý by stál proti spolupráci rovného s rovným. .

Čítať viac
...
MOTORIZUJEME NÁRODNÚ DOMOBRANU

DO VOZOVÉHO PARKU DOMOBRANY PRIBUDNÚ NOVÉ VOZIDLÁ – BEZ DOTÁCIÍ Z EÚ Vďaka podpore občanov SR, našim členom a v neposlednom rade sponzorom, ktorým nie je ľahostajný osud, budúcnosť, bezpečnosť a stabilita našej spoločnosti a republiky sa nám podarilo vytvoriť vozový park síl SB. PREDSEDA PETER ŠVRČEK SLÁVNOSTNE ODOVZDAL VOZIDLÁ DO RÚK HLAVNÉHO VELITEĽSTVA SÍL SB

Čítať viac
...
ODBORNÝ BOJOVÝ VÝCVIK DOMOBRANY - ZÁPADNÝ REGIMENT

Príslušníci posádok Západného regimentu plnili úlohy odborného výcviku zameraného na aktivity okamžitej reakcie s uplatnením motorizovaného prostriedku. Cvičenie obnášalo taktický nácvik reakcií a obranných opatrení počas presunu, prípravu a realizáciu účinných prepadov a čiastočné zásady prípravy vodičov s uplatnením formácií a zásad počas transportu.

Čítať viac


...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti základných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFO

PRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
PODPORTE NÁS - SME TU PRE VÁS

Ako domobrana sme plne apolitickou dobrovoľníckou organizáciou fungujúcou na báze nezávislých princípov a to bez akejkoľvek materiánej a finančnej podpory vládnych či politických strán, firiem, skupín a spoločností doma a v zahraničí. Každý občan našej krajiny má však možnosť posilniť existenciu a fungovanie našich síl formou dobrovoľného daru s charakterom finančnej či materiálnej čiastky.

Čítať viac