Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  
...


PATRI K PRIPRAVENÝM

Členstvo a príslušnosť v domobrane je v prvom rade poslaním každého jednotlivca odhodlaného pôsobiť a konať v prospech vyšších spoločenských cieľov. Tieto ciele vyplývajú z podstaty vzájomnej spoločenskej súdržnosti, národnej lojality a spolupatričnosti. Byť pripravený, konať a uplatniť svoje schopnosti tam, kde si to situácia vyžaduje a to najmä v oblasti pomoci našej krajine a jej občanom. Princíp na ktorom staviame, je vytvorenie pevnej a pripravenej spoločnosti so spoločnými cieľmi, ktorá si uvedomuje skutočnú podstatu kolektívnej zodpovednosti. Vytvárame pevné partnerstvo, na ktorom ďalej vzniká naša efektívna spolupráca. Sme pronárodní. Pretože niet vyšších hodnôt než tých národných. Sme dobrovoľníci. Pretože niet väčšej sily než tej ktorá je postavená na dobrovoľníctve. Sme občania z každej spoločenskej vrstvy a z každého kúta našej vlasti. Sme národná dobrovoľná občianska domobrana Slovenskí branci. Staň sa pripraveným - patri k pripraveným. Pridaj sa !