Pricing example · Bootstrap
DOMOBRANA :  


DOMOBRANA SLOVENSKÍ BRANCI
Členstvo a príslušnosť k domobrane je poslaním každého jednotlivca odhodlaného pôsobiť a konať v prospech vyšších spoločenských cieľov. Tieto ciele vyplývajú z podstaty vzájomnej spoločenskej súdržnosti, národnej lojality a spolupatričnosti. Byť pripravený, konať a uplatniť svoje schopnosti tam, kde si to situácia vyžaduje. Princíp na korom staviame , je o vytváraní pevnej a pripravenej spoločnosti ktorá si uvedomuje skutočnú podstatu kolektívnej zodpovendosti.

Sme pronárodní. Pretože niet vyšších hodnôt než tých národných. Sme dobrovoľníci. Pretože niet väčšej sily než tej, ktorá je postavená na dobrovoľníctve. Sme občania z každej soločenskej vrstvy a z každého kúta našej vlasti. Sme národná dobrovoľná občianska domobrana Slovenskí branci.

...


1. KROK - ZAČNI

2. KROK - PREJDI

3. KROK - ZAŽI


...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti základných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFO


...
PRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
PODPORTE NÁS - SME TU PRE VÁS

Ako domobrana sme plne apolitickou dobrovoľníckou organizáciou fungujúcou na báze nezávislých princípov a to bez akejkoľvek materiánej a finančnej podpory vládnych či politických strán, firiem, skupín a spoločností doma a v zahraničí. Každý občan našej krajiny má však možnosť posilniť existenciu a fungovanie našich síl formou dobrovoľného daru s charakterom finančnej či materiálnej čiastky.

Čítať viac