- PRIHLÁŠKA -

ŠTANDARDNÝ VSTUP PRE BOJOVÚ PRÍPRAVU

VSTUP DO PODPORNÝCH JEDNOTIEK A STRATMAN
( pre fyzicky indisponovaných )


DÁTUM NARODENIA :


MENO :
  

PRIEZVISKO :
 


ADRESNÉ MENO :


ULICA A POPISNÉ ČÍSLO TRVALÉHO BYDLISKA :


MESTO / OBEC :


PSČ :
 

TELEFÓNNE ČÍSLO :
 

E-MAIL :
 

V prípade že ako uchádzač o vstup do štruktúr síl SB disponujete praxou v oblasti :
bezpečnostných a záchranných zložiek, uveďte podrobnosti a dané skutočnosti
do poznámky.

 SPÄŤ